0DA8EBEC-161B-4191-80A5-59DA1DE0F4F5

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) นำผู้บริหารและพนักงาน EXIM BANK ร่วมกับจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ปรับปรุงอาคารเรียน สนามกีฬาและสนามเด็กเล่น โดย EXIM BANK มอบเงินสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมทั้งทุนการศึกษา 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 271,090 บาท ภายใต้ “กิจกรรม CSR เพื่อสังคมล้านนา” ของ EXIM BANK ให้แก่นายอุทัย ไชยวุฒิ (ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง จังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (ที่ 6 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาแต้มสีทำความดีเพื่อพ่อ ณ โรงเรียนบ้านวังขอนแดง จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้