4874BCA5-D0B0-4886-9CDA-1928C2F8A9D5

ดร. น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (ที่ 3 จากขวา)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบสิ่งของจำเป็น อาทิ อาหารแห้ง ยารักษาโรค ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคผ่าน EXIM BANK เพื่อให้มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยมีนายฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เป็นผู้รับมอบ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก เมื่อเร็วๆ นี้