98975019-6E79-4D15-80FC-016CBF6086F5

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายชยุตม์ ศรีเพียร (ขวาสุด) กรรมการและเลขานุการสายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นำคณะผู้ประกอบการ SMEs ไทย 30 รายที่เข้าร่วมโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจ CLMV ในตลาดเมียนมา (EXIM-F.T.I. CLMV Business Matching ตลาดเมียนมา) จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าของ EXIM BANK (EXIM Excellence Academy : EXAC) ร่วมกับ ส.อ.ท. เข้าพบนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งให้เกียรติบรรยายภาพรวมทิศทางการขยายตัวทางการค้าและตลาดเมียนมาให้แก่คณะ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เมื่อเร็วๆ นี้