8E270A01-6FD5-4FA2-893A-CB3F50335E06

นายวิจักษณ์ บำรุงกิจ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) หัวหน้าสำนักงานผู้แทนในเวียงจันทน์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมกับนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ (แถวหน้า ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว ได้มอบเงินบริจาคให้แก่นางใบคำ ขัดทิยะ (แถวหน้า ที่ 4 จากซ้าย) รองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในแขวงอัตตะปือและจำปาสัก สปป.ลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป.ลาว ในเวียงจันทน์ เมื่อเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ EXIM BANK ได้บริจาคเงินสมทบจำนวน 100,000 บาท