C130A2F6-BD47-4D4C-8E7E-E54DF4FDBD5C

นางวรรธนา มงคลศรี (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ SMEs กับสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SMEs ด้านผลิตภัณฑ์ โดยส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้