9CD5B576-89A9-4DA3-82EC-C67D33AE85E0

ดร.น้องนุช เหล่ามณีรัตนาภรณ์ (กลาง) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ สำหรับใช้จัดงานในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน โดยมี พ.ต.อ. วิรดล ทับทิมดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้