03589D21-FC5B-4801-9E91-A31D50B969CB

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “CCTV Network เขตพญาไท” โดยมีนายสกลธี ภัททิยกุล (กลาง) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ซึ่ง EXIM BANK ได้สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ตลอดแนวถนนพหลโยธินให้สามารถบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตพญาไท เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงผู้สัญจรไปมาในบริเวณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพญาไท และส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่ ณ อาคารเพิร์ล บางกอก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561