E8F4D2EE-A6DF-4AE8-A79F-076FA2C85C45

นายสมควร สมบูรณ์พันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มอบเงินสนับสนุนโครงการเชื่อมสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV Network) ของสำนักงานเขตพญาไท จำนวน 500,000 บาท ให้แก่นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของภาครัฐร่วมกับเอกชนในพื้นที่เชื่อมสัญญาณกล้อง CCTV ตลอดแนวถนนพหลโยธินให้สามารถบันทึกเหตุการณ์และตรวจสอบข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตพญาไท เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงผู้สัญจรไปมาในบริเวณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตพญาไท ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อเร็วๆ นี้