735DAEC2-22AD-43AB-BA7E-841651F2FA20

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เข้าเยี่ยมคารวะนายซอ วิน (ที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลังเมียนมา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะโครงการภายใต้แผนพัฒนาเมียนมาอย่างยั่งยืน (Myanmar Sustainable Development Plan : MSDP) การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการทำการค้า รวมถึงความคืบหน้าโครงการออกพันธบัตรรัฐบาลเมียนมาในประเทศไทย ณ กรุงเนปิดอว์ เมียนมา เมื่อเร็วๆ นี้