5EDD4232-9780-4877-881C-289BEFD44D34

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 สำหรับระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ของศูนย์ข้อมูล โดยรวมถึงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่าย ระบบการชำระเงิน BAHTNETระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพเช็คและระบบการจัดเก็บภาพเช็ค (ICAS) จากนายจักรพงษ์ สุวรรณภา ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (ที่ 3 จากขวา)บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศอังกฤษ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ EXIM BANK ให้เทียบเท่าระดับสากล โดยสอดคล้องกับแผนการปรับบทบาทใหม่ของ EXIM BANK ช่วยให้ลูกค้าของ EXIM BANK สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างมั่นใจในระบความปลอดภัยทุกขั้นตอนทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขาทุกแห่งของธนาคาร