FPI ต้อนรับ

นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้  (FPI) ให้การต้อนรับตัวแทนจากคณะอนุกรรมการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในโอกาสที่เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ที่สมัครขอรับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น Prime Minister’s Export Award 2017  ประเภทรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) ประจำปี 60