1494571730624

นายสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส (FSMART) เปิดเผยผลประกอบการไตรมาส 1/60 บริษัทฯ มีรายได้รวม 777 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 252 ล้านบาท หรือ 48% จากช่วงเดียวกันของปี 59 ที่มีรายได้ 525 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท หรือ 50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยการเติบโตของรายได้และกำไรดังกล่าวมาจากการที่บริษัทสามารถขยายการติดตั้งตู้เติมเงินบุญเติมได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ โดยกลยุทธ์การขยายจำนวนตู้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม ล่าสุดมีตู้เติมเงินทั้งสิ้นจำนวน100,022 ตู้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 60) การส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดการใช้งาน อาทิ การเพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกและความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยรักษายอดการเติมเงินต่อตู้ (ARPU)ให้เติบโต และส่งผลให้บริษัทมียอดเติมเงินรวมที่ 8,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 63% ที่มียอดเติมเงิน 4,909 ล้านบาท

 

 

ขณะที่รายได้ของบริษัทฯ ยังคงมาจากการผลตอบแทนจากการให้บริการเติมเงินโทรศัพท์ระบบเติมเงินล่วงหน้าและรับชำระเงินออนไลน์อื่นๆ และรายได้จากการให้บริการผ่านตู้บุญเติม (Service Charge) เป็นหลัก เช่น บริการโอนเงินที่มียอดการทำรายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นตัวแทนของธนาคารกรุงไทย และกสิกรไทย ซึ่งในเดือนเมษายนมียอดการโอนกว่า 12,000 รายการต่อวัน เช่นเดียวกับ รายได้ค่าโฆษณา รายได้อื่นๆ ซึ่งรายได้จากทุกกลุ่มมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามจำนวนการทำรายการและผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการกว่า 23.4 ล้านเลขหมาย และยอดทำรายการกว่า 2.1 ล้านรายการต่อวัน

 

 

ทั้งนี้ ก่อนหน้าบริษัทฯ ได้ทำการปรับเป้าหมายจำนวนตู้เติมเงินบุญเติมเพิ่มขึ้น จากเดิม 120,000 ตู้ เป็น 122,000 ตู้ และยอดเติมเงินจาก 30,000 ล้านบาท เป็น 32,000 ล้านบาท หลังจากเมื่อเดือนมี.ค.สามารถติดตั้งตู้เติมเงินได้ครบ 100,022 ตู้ ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยการดำเนินงานผ่านตัวแทนบริการในแต่ละจังหวัด รวมถึงการขยายตู้เติมเงินบุญเติมไปตามร้านสะดวกซื้อตลอดจนอาคารและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมจำนวนตู้และยอดเติมเงินให้กับบริษัทตามแผนและสามารถสร้างผลงานตามเป้าหมายที่วางไว้

 

 

ขณะที่ตู้เติมเงินบุญเติมยังคงรักษาตลาดตู้เติมเงินออนไลน์อันดับ 1 ทั้งในเรื่องของจำนวนตู้และมูลค่าการเติมเงิน บริษัทจึงถือโอกาสจัดงานงานฉลองครบ 100,000 ตู้ เพื่อตอกย้ำธุรกิจตู้เติมเงินระบบแฟรนไชส์ที่เติบโตด้วยความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว และพัฒนาธุรกิจตาม Digital Retail Channel เพิ่มรายได้ 5 ช่องทาง ให้เติบโตอย่างยั่งยืน