fte apm

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง (FTE)  พร้อมด้วยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ที่ปรึกษาทางการเงิน และนายจิรภัทร์ บูรณตรีเวทย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) แกนนำการจัดจำหน่าย และรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำเสนอข้อมูลการเสนอขายหุ้น IPO แก่นักลงทุน จ.ระยอง ณ ห้องเสม็ด 1-2 ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง โดยมีนักลงทุนสนใจเข้ารับฟังข้อมูลอย่างล้นหลาม