gel

บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง (GEL) รุกขยายงานอย่างไม่หยุดยั้ง ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวร่วมทุนกับ Nippon Concrete Industries Co., Ltd. (NC) บริษัทชั้นนำผู้ประกอบธุรกิจผลิตเสาเข็มและเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง (Spun Pile) มายาวนานในประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย สร้างโรงงานผลิต Spun pile  โดย GEL ถือหุ้น 82.5% งานนี้ซีอีโอไฟแรง  ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์” มั่นใจเกิด Synergy อย่างแน่นอน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น