GGC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ จิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล ร่วมการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล บริษัทแกนนำในธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 60 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาIPO 11,050.67 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “GGC