unnamed

 

                คุณราฮิม บินฮาญี ฮิตัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์จำกัด (มหาชนหรือ INGRS  เปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอาเซียนให้นักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมเพื่อเป็นการมั่นใจว่าบริษัทมีการเติบโตของธุรกิจต่อเนื่องจากเศรษฐกิจด้านรถยนต์ที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตั้งแต่กระบวนการการผลิต และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งออกของบริษัทฯ ณ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง