IMG_6230

คุณราฮิม บินฮาญี ฮิตัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ. อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) หรือ INGRS  มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอาเซียนให้สื่อมวลชนไทยเข้าเยี่ยมชม เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่กระบวนการการผลิต และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ส่งออกของบริษัทฯ ณ บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง