KBank_Vietnam

นายพัฒนพงษ์ ตัณฑ์สมบุญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ นางสาวเจิ่น กีม แวง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมและการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนไทยและเวียดนาม พร้อมจัดงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกชาวเวียดนามที่มีศักยภาพและสนใจเพื่อขยายตลาดมายังประเทศไทย โดยมี นาย วินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายมานพชัย วงษ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และ นาย โด๋ ถัง หาย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ประเทศเวียดนาม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว ที่โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม