20170530_102400

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานธุรกิจขนาดกลาง เปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ที่เป็นฐานรากสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว ต้นทุนต่ำ และมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทางธนาคารจึงได้ออก สินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 สำหรับลูกค้า SME ขนาดกลางและลูกค้า SME ขนาดเล็ก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่ 4% ในวงเงินรวม 6,000 ล้านบาท

 

 
สำหรับลูกค้า SME ขนาดกลางที่มียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท ธนาคารให้กู้สูงสุด 40 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 3 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีป็นเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน โดยสามารถใช้ บสย. ค้ำประกันได้ 100% กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี และแพ็คเกจที่ 3 สนับสนุนวงเงิน Factoring แก่ลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องระหว่างรอเรียกเก็บหนี้การค้า อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี ปีที่ 2 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR - 0.25% ต่อปี

 

 
ทางด้านนายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยให้รายละเอียดในส่วนของผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กว่า สามารถกู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเกจ แพ็คเกจที่ 1 สำหรับลูกค้าที่มีหลักประกัน กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4% ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4% ต่อปี แพ็คเกจที่ 2 สำหรับลูกค้าที่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมด้วย กรณีเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี ปีแรกคิด 4.5 ต่อปี ปีที่ 2 คิด 5.5% ต่อปี ปีที่ 3 คิด 6.5% ต่อปี กรณีเงินกู้หมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยปีแรก 4.5% ต่อปี

 

 
โดยผู้ประกอบการ SME ขนาดกลาง สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่สำนักงานธุรกิจทั้ง 79 แห่ง ส่วนผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กยื่นขอสินเชื่อได้ที่สาขาประมาณ 1,200 แห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 ก.ย.60

 

 
ด้านนายนิธิศ มนุญพร กรรมการผู้จัดการทั่วไป บสย. เปิดเผยว่า บสย. และธนาคารกรุงไทยร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SME ในประเทศได้สินเชื่อต้นทุนต่ำภายใต้ผลิตภัณฑ์ " สินเชื่อกรุงไทย SME 4.0" ในอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 4.5% ต่อปี และค้ำประกันสินเชื่อเต็มวงเงินสูงสุด 40 ล้านบาท ผ่านการค้ำประกันโครงการสินเชื่อ SME ทวีทุน (PGS ระยะที่ 6) ของบสย. เพื่อช่วยเหลือ SME ที่มีศักยภาพอีกจำนวนมากที่มีความจำเป็นในเรื่องหลักประกัน และช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น