C210A157-E839-49E3-95AC-8A21A6E344ED

ดร. วิน  อุดมรัชตวนิชย์  ประธานกรรมการบริหาร  บล. เคทีบี  ( ประเทศไทย) จำกัด( มหาชน) หรือKTBST เปิดเผยว่า KTBST ลงนามความสามารถร่วมมือกับกลุ่มบล. ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ป  ไพรเวท  ลิมิเต็ด( สิงคโปร์) (Haitong อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์)) ซึ่งเป็น บริษัท ใน เครือบล. ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนล(Haitong International, รหัสหลักทรัพย์: 665.HK) ก่อนเมื่อช่วงต้นปี2562 โดยหัวเรื่อง: การลงนามในห้างหุ้นส่วนจำกัดข้อตกลงความสามารถร่วมมือกันครั้งนี้ถือเป็นความสามารถเชื่อมโยงทางธุรกิจกันระหว่างประเทศไทยกับเกาหลี, จีน, ฮ่องกง, และสิงคโปร์KTBST เป็นสถาบันการเงินในห้างหุ้นส่วนจำกัดประเทศไทยในห้างหุ้นส่วนจำกัดเครือของ ธนาคารกรุงไทยการลงทุนและหลักทรัพย์ออกประเทศเกาหลีใต้หรือKTBIS   เป็น บริษัท หลักทรัพย์ที่เป็นธุรกิจหลักของธนาคารกรุงไทยกลุ่มออกประเทศเกาหลีใต้โดยหัวเรื่อง: การทำข้อตกลงความสามารถร่วมมือกับHaitong นานาชาติซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้ง ข ้นในฮ่องกง, สิงคโปร์, นิวยอร์ก, ลอนดอน, โตเกียว,ซิดนีย์, และมุมไบในครั้งนี้ได้รับการทำในนามของกลุ่ม KTB โดยให้KTBST เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง  เพื่อการค้าบริการธนกิจและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ใน 4 ด้านที่สำคัญคือ1. บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ ( Research Research) 2. การบริหารจัดการลงทุน(บริหารสินทรัพย์) 3. งานด้านวาณิชธนกิจ(ธนาคารเพื่อการลงทุน) และ4. ผลิตภัณฑ์การเพื่อบริหารความมั้งคั่ง  (ผลิตภัณฑ์บริหารความมั่งคั่ง) ซึ่งข้อตกลงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การขยายธุรกิ ของKTBST ไปสู่ระดับสากลเพื่อหาโอกาสหัวเรื่อง: การลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดต่างออกประเทศทั้งในด้านการบริการและผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าเพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเงินที่โดดเด่นของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์ของKTBST ที่ได้รับการตั้งเป้าหมายไว้

ดร. วินกล่าวว่าได้KTBST ตัดสินใจร่วมมือกับHaitong ระหว่างประเทศเนื่องจากทั้ง2 บริษัท บริษัทมีความสามารถเป็นเอกเทศไม่ขึ้นขณะนี้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์และมีโครงสร้างหัวเรื่อง: การบริหารงานพนักงานและบุคคลากรที่ทำงานคล้ายคลึงกันอีกทั้งมีความสามารถเชี่ยวชาญในห้างหุ้นส่วนจำกัดธุรกิจและเข้าใจตลาดทุนอย่าง ลึกซึ้งเราเชื่อมั่นว่าได้หัวเรื่อง: การผนึกกำลังความสามารถจากเนชั่ร่วมมือในห้างหุ้นส่วนจำกัดครั้งนี้จะเพิ่มศักยภาพด้านหัวเรื่อง: การให้บริการและขยายธุรกิจด้านหัวเรื่อง: การลงทุน ห้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ KTBST เล็งเห็นว่าHaitong นานาชาติมีแพลตฟอร์มหัวเรื่อง: การให้บริการด้านการเงินที่มีมาตรฐานด้านให้บริการได้หลากหลายไม่ว่าได้จะเป็นการบริหารการเงินขององค์กร  , การบริหารความมั่งคั่ง, การบริหารจัดการลงทุน, ธุรกิจลูกค้าสถาบันและธุรกิจด้านวาณิชคุณธนกิจ, รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรดังนั้นความสามารถร่วมมือในห้างหุ้นส่วนจำกัดครั้งนี้KTBST จะเป็นประตูเชื่อมโยงสำหรับนักลงทุนไทย English และนักลงทุน เกาหลีไปสู่การลงทุนในตลาดทุนจีนและตลาดทั่วโลก  สำหรับรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้สำหรับธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage) และธุรกิจด้านวาณิชธนกิจ(วาณิชธนกิจ  ) KTBST มีความท้าทายที่จะร่วมงานกับHaitong International เพื่อจัดโรดโชว์ให้กับนักลงทุนที่มีความสนใจและการลงทุนในตลาดทุนในประเทศจีน(บนบก)และตลาดทุนต่างประเทศนอกจากประเทศจีน(สาธารณรัฐเช็ก)   และKTBST ก็จะแนะนำโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้น ไทยให้กับลูกค้าของ Haitong นานาชาติรวมทั้งประสานความร่วมมือระหว่างKTBIS ประเทศเกาหลีใต้กับHaitong นานาชาติในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อให้นักลงทุนเกาหลีใต้มี ไปลงทุนโอกาสในห้างหุ้นส่วนจำกัดตลาดหุ้นจีนอีกด้วยและความสามารถร่วมมือด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และหัวเรื่อง: การลงทุน(Research) KTBST มีเป้าหมายให้บทวิเคราะห์และข้อมูลด้าน รลงทุนาครอบคลุมไปถึงตลาดทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะตลาดทุนออกประเทศจีนดังนั้นด้วยความสามารถร่วมมือกันนี้จะช่วยยกระดับบทวิเคราะห์ของ KTBST ไปสู่ความสามารถเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นและความสามารถในห้างหุ้นส่วนจำกัดร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์หัวเรื่อง: การลงทุน   ปัจจุบันKTBST มีจุดแข็งหลักในห้างหุ้นส่วนจำกัดการนำเสนอโอกาสหัวเรื่อง: การลงทุนทางทหารผ่านผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดตลาดยุโรปและสหรัฐฯให้กับลูกค้าและหัวเรื่อง: การได้พันธมิตรอย่างHaitong นานาชาติ   จะทำให้KTBST ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หัวเรื่อง: การลงทุนครอบคลุมไปยังตลาดทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัดจีนและเอเชียทางทหารผ่านทางHaitong International Asset Management เป็น   หนึ่งในธุรกิจหลักของHaitong International โดยผลิตภัณฑ์แรกที่KTBSTplay กับHaitong International นั้นKTBST ขอแนะนำโอกาสการลงทุนใหม่ในประเ ทศจีนจากการใช้กลยุทธ์การลงทุนในซูซูกิจีนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ( กลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ USD ของจีน)  เรามีโครงสร้างการลงทุนที่หลากหลายช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับเงินที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศ และต้องการผลตอบแทนที่แตกต่างกัน 

ดร. วินกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมุมมองการลงทุนในประเทศจีนKTBST มีมุมมองที่เป็นบวกต่อการลงทุนในประเทศจีนและแนะนำให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นจีน(Overweight) โดยมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาที่ระดับP/E ประมาณ13.17  เท่าและอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น(EPS Growth) ยังคงแข็งแกร่งที่ระดับ16.90% แม้กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) จะปรับลดประมาณการณ์การเติบโตของGDP ประเทศจีนในปีนี้ลงจากระดับ6.3% เหลือ6.2%  เนื่องจากผลกระทบของสงครามการค้าที่เพิ่มขึ้น แต่มองว่าตลาดหุ้นจีนไม่น่าจะปรับตัวลงไปต่ำกว่านี้เนื่องจากรัฐบาลจีนมีการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายด้านขณะที่ผลการเจรจาการค้ากับสหรัฐฯแม้ยังไม่มีข้อสรุปแต่มีการตกลงกันได้ในบางประเด็นถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นจีนในกลุ่มการเงินและกลุ่มอื่น ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีนจึงยังเป็นตลาดที่น่าสนใจทั้งนี้แม้ปัจจัยสงครามการค้าจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนแต่เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งและการที่เศรษฐกิจจีนสามารถปรับตัวได้เพื่อรับมือกับผลกระทบได้อย่างดี โดยเฉพาะการที่บริษัทในประเทศจีนเริ่มมีความเป็นสากลมากขึ้นโดยเฉพาะบริษัทกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนที่เพิ่มขึ้นจำนวนมากและได้ออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อแสวงหาโอกาสทางการเงินที่หลากหลายเช่นรีทส์, ตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง(High-yield bond), และหุ้นที่เสนอขายในตลาดทะเบียนครั้งแรก(IPO) ซึ่งเป็นธุรกิจของHaitong International โฟกัสอยู่ตอนนี้

นายเฉินฉวน (Mr. CHEN Xuan) ซีอีโอไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลไพรเวทเวลธ์ กรุ๊ปประเทศสิงคโปร์และกรรมการผู้จัดการ- ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลไพรเวทเวลธ์แมนเนจเมนต์และกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดกล่าวว่าHaitong International จัดตั้งขึ้นที่ฮ่องกงและมีสาขาอยู่ทั่วโลกและมีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างตลาดทุนของจีนและต่างประเทศการร่วมมือกับKTBST จะปูทางให้Haitong International สามารถเข้าถึงตลาดทุนไทยและตลาดทุนเกาหลีใต้จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันในครั้งนี้จะสนับสนุนให้การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียในเอเชียมีความแข็งแกร่งและสามารถให้บริการแก่นักลงทุนจากทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทหลักทรัพย์ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปลิมิเตท(ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทหลักทรัพย์ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจากสิงคโปร์(Haitong International ; รหัสหลักทรัพย์: 665.HK) เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นในฮ่องกงและขยายธุรกิจไปทั่วโลกและเป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงนักลงทุนไปสู่การลงทุนในตลาดทุนจีนและตลาดทุน     ทั่วโลกบริษัทแม่ของHaitong International คือบริษัทหลักทรัพย์ไห่ตง (“Haitong Securities”, Stock Code: 600837.SH; 6837.HK) ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลให้บริการทั้งองค์กรต่างนักลงทุนสถาบันรวมถึงนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนรายใหญ่ทั่วโลกด้วยแพลตฟอร์มการให้บริการทางการเงินทั้งบริการการบริหารความมั่งคั่ง, การบริหารจัดการลงทุน, บริการนักลงทุนสถาบัน (ธุรกิจหลักรวมถึงการให้บริการด้านตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์(FICC), ตราสารอนุพันธ์, หลักทรัพย์สถาบัน) และธุรกิจการลงทุนต่าง รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรพร้อมด้วยการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลได้รับการจัดอันดับเครดิตเรทติงระยะยาวอยู่ที่“Baa2” โดยMoody's และเครดิตเรทติงระดับ“BBB” จากStandard and Poor's  ทั้งนี้ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลมีเครือข่ายให้บริการทางการเงินครอบคลุมตลาดหุ้นที่สำคัญของโลกทั้งฮ่องกง, สิงคโปร์, นิวยอร์ก, ลอนดอน, โตเกียว, ซิดนีย์, มุมไบและจึงทำให้ไห่ตงอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นสถาบันการเงินสัญชาติจีนระดับโลกที่มีชื่อเสียงและมีความสามารถด้านในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การแข่งขันในห้างหุ้นส่วนจำกัดระดับสากลสำหรับ  บล เคทีบี( ประเทศไทย) จำกัด( มหาชน) (KTBST) จัดตั้งเมื่อปี . 2540 โดยได้? คุณใบอนุญาตรับจากเนชั่กระทรวงการคลังออกประเภท(Full ใบอนุญาต Capital Services) ให้ดำเนินประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์KTBST มีสำนักงานใหญ่?? ตั้งอยู่ที่กรุงเทพและมีสาขารวม10 สาขาปัจจุบัน บริษัท บริษัท มีทุนจดทะเบียนรวม670 ล้านบาทและให้บริการธุรกิจหลักทรัพย์แบบครบวงจรรวมถึงหัวเรื่อง: การให้บริการบริหารจัดการทางการเงินและหัวเรื่อง: การลงทุนบริหัวเรื่อง: การที่ปรึกษาทางการเงินให้กับองค์กรต่างหัวเรื่อง: การรวมกิจการและหัวเรื่อง: การเข้าซื้อกิจการ(M & A) และบริการที่ปรึกษาทางการเงินอื่นๆ  KTBST เป็น บริษัท ในเครือของ“KTB ลงทุนและหลักทรัพย์” แห่งสาธารณรัฐเกาหลี( เกาหลีใต้) (KTBIS) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดห ักทรัพย์KOSPI มีมูลค่าตลาด(Market Cap) สูงถึง172 พันล้านวอน  ทั้งนี้KTBIS เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของKTBST โดยถือหุ้นในสัดส่วน69% และกลุ่มนักลงทุนไทยถือหุ้นอีก31%