ldc VI

ทันตแพทย์วัฒนา ชัยวัฒน์ หรือ หมอหนึ่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ. แอลดีซี เด็นทัล (LDC) ผู้ให้บริการศูนย์ทันตกรรมทันตแพทย์เฉพาะทางในนาม LDC Dental ต้อนรับคณะนักลงทุนกลุ่ม VI ที่มีความสนใจเข้ามารับฟังข้อมูลแผนธุรกิจ และเยี่ยมชมสาขาต้นแบบที่จัดทำธุรกิจทันตกรรมควบคู่กับธุรกิจเสริมความงาม สนับสนุนยอดขายให้เติบโตยิ่งขึ้น ณ LDC สาขาลาดพร้าว ตอกย้ำความเชื่อมั่น LDC ไม่เคยหยุดนิ่ง เตรียมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต