รัตน์ LHศิริชัย LH

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)  และบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประกาศแต่งตั้งนายรัตน์  พานิชพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริษัท

และประกาศแต่งตั้ง นายศิริชัย สมบัติศิริ   ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 60 เป็นต้นไป