LPH_ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว (LPH) เปิดเผยถึงประกอบการของบริษัทฯในช่วงไตรมาส 1/60 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้น โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ในงวดไตรมาส 1/60 (สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 60) บริษัทฯมีรายได้รวม 356 ล้านบาท เติบโตดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 5% โดยรายได้หลักจากการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 5% และรายได้จากการบริการเพิ่มขึ้น 10% เป็นผลจากการเติบโตของการธุรกิจโรงพยาบาล และรายได้จากการบริการของบริษัทย่อย (AMARC) นอกจากนั้น บริษัทรับรู้รายได้อื่นเพิ่มสูงขึ้นจากกำไรจากการลงทุนในบริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์แห่งเอเชีย (AMLC)

 

 
อย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงไตรมาส 2/60 ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้ช่วงครึ่งปีหลัง นี้ จะเป็นช่วง high season ของธุรกิจ ประกอบกับทางโรงพยาบาลปรับระยะเวลาการเปิดให้บริการตึกใหม่เป็นในเดือน ก.ค.60 โดยอยู่ระหว่างตกแต่งภายในและติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น การติดตั้งเครื่อง MRI รวมทั้งยังมีปัจจัยบวกด้านอื่นๆประกอบ อาทิ การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของโรงพยาบาลเป้าหมายที่มีผลกำไร พร้อมกันนี้ยังแสวงหาโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และกำไรจากการขายที่ดิน ย่านซอยลาดพร้าว 126 หากได้รับอนุมัติตามขั้นตอน ซึ่งจะทยอยรับรู้กำไรจากทรัพย์สินลงทุนดังกล่าวตั้งแต่ครึ่งปีหลัง อีกทั้งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลสนับสนุนอัตราการเติบโตของผลกำไรในครึ่งปีหลังของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

 

 

สำหรับแผนการลงทุนในปี 60 - 61 จะมีการสร้างโรงพยาบาลลาดพร้าว ลำลูกกา ขนาด 180 เตียง อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเตรียมการขออนุญาตก่อสร้าง คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 62 ใช้งบลงทุนส่วนนี้ประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งพื้นที่ลำลูกกา เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพจากโครงการที่พักอาศัย พื้นที่อุตสาหกรรม และพาณิชกรรม ที่กำลังขยายตัว นอกจากนี้โครงการศูนย์พักฟื้นผู้สูงอายุ งบลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท จำนวน 100 เตียง อยู่บริเวณเดียวกับโรงพยาบาล ลาดพร้าว ลำลูกกา คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในช่วง 62 ซึ่งทั้งสองโครงการจะใช้เงินลงทุนจากเงิน IPO ที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการลงทุน

 

 
ส่วนความคืบหน้าของ 5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Excellent Center) ซึ่งเป็นไปตามแผนที่บริษัทยื่นไฟลิ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯได้แก่ ศูนย์โรคตาและเลสิค ศูนย์ความงามและเลเซอร์ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์กระดูกและข้อ ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์แล้ว 2 ศูนย์ คือ ศูนย์โรคตาและเลสิค และศูนย์ความงามและเลเซอร์ ส่วนอีก 3 ศูนย์ความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งนี้ในปี 60 บริษัทฯ จะขยายศักยภาพการรักษาและบริการเพิ่มอีก 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์สุขภาพสตรี ศูนย์สุขภาพเด็ก ศูนย์ตรวจสุขภาพ และศูนย์ทันตกรรม เพื่อเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เช่นเดียวกัน