mgt nomura

ดร.วิทยา อินาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่  บมจ. เมกาเคม (ประเทศไทย) หรือ MGT  นำเสนอแผนธุรกิจแก่นักลงทุนและเจ้าหน้าที่การตลาด  ในโครงการ CNS Corporate Access 2017  บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นางสาวภัทรมน พิธุพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหา และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์  mai โดยมีนางกฤตติกา ธารามาศ  ผู้อำนวยการบริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายบุคคล 2 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ CNS Convention Center ชั้น G อาคารไทยวา ทาวเวอร์