ภาพข่าว Opp Day ไตรมาส 1_2560 เริ่มแล้ว-1

อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับ  Mr. DK Agarwal ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส มาให้ข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2560 ในกิจกรรมOpportunity Day ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 11 พ.ค.-21 มิ.ย. 2560 ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้สนใจรับชมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์เข้าไปที่ www.set.or.th/oppday หรือSET Application