pca

บมจ. แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PCA)  ผู้นำในธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งและบริการหลังการขายด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, พม่า และเวียดนามจาก General Dynamics SATCOM Technologies (GD Satcom) ผู้นำเทคโนโลยีระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบสื่อสารไร้สายระดับโลก โดยทางแพลนเน็ตคอมให้ความสำคัญกับการมีพันธมิตรทางธุรกิจ จึงมุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อรูปแบบของโซลูชั่น สินค้า และบริการให้ครอบคลุมและครบวงจรมากยิ่งขึ้น