35_17_(PhotoCap) _PTTEP supports Wangklaikangwon Industrial and Community Education College

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP โดยนางณัฏ โล่ห์สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เพื่อสนับสนุนโครงการน้ำใจให้น้อง จัดทำสมุดจดบันทึกการบ้านสำหรับนักเรียนชุดเศรษฐกิจพอเพียงฉบับการ์ตูน เพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมีนายชวโรจน์  สว่างโลก เลขานุการกองทุน ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพวังไกลกังวล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์