2C0D9129-B05C-4714-8352-D9D42C673BAA

นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีการทำการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลง ไฟฟ้าล่าสุดมีออเดอร์จากประเทศแถบเอเชีย มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่างานในมือของบริษัทเพิ่มขึ้น 400 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีอยู่ 300 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดขายจากต่างประเทศ 100 ล้านบาท และอีก 200 ล้านบาทเป็นยอดขายจากในประเทศ และคาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ทั้งหมด

“ ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงในปี 2561 บริษัทฯได้มีการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะแถบยุโรปและเอเชีย โดย QTC เน้นกลยุทธ์บุกตลาดใหม่เพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล แข่งขันได้ในทุกตลาดของโลก รวมถึงการหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย

กรรมการผู้จัดการ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีการศึกษาแผนการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศลาว ที่ได้มีการลงนาม MOU กับบริษัทเอกชนในประเทศลาวในช่วงก่อนนี้ จำนวน 2 เขื่อน มีกำลังผลิตไฟฟ้า 164 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าจะศึกษาเสร็จในช่วงปลายปี 2561 นี้

สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ L Solar กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญา 8 เมกะวัตต์ ที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คาดว่าปี2561 จะมีรายได้ประมาณ 140 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯมั่นใจว่าธุรกิจของบริษัทฯจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวอย่างแน่นอน