6x41B5A2996crop

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีไทยอย่างรอบด้านรุกขยายเครือข่ายพันธมิตรเอสเอ็มอีเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างคล่องตัว พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคเอสเอ็มอี 4.0 ประเดิมกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือ จัดงาน “SCB SME Fest : Fashion Health and Beauty” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยกว่า 180 ราย พร้อมยกทีมกูรูธุรกิจสุขภาพ ความงาม และแฟชั่น ตลอดจนการทำตลาดในยุคดิจิทัล ขึ้นเวทีสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ แนะกลยุทธ์และเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเอ็สเอ็มอีและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 5 – 9  มิ.ย. 60 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

 

 

นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นรากฐานทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะธนาคารไทยแห่งแรกที่เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยมากว่า 100 ปี ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตของเอสเอ็มอีไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเสมอมา ด้วยมุ่งมั่นที่จะสร้างBusiness Ecosystem เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่เอสเอ็มอีขนาดเล็ก จนถึงเอสเอ็มอีขนาดใหญ่ เพื่อเอื้อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากที่สุด

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลความสำเร็จสู่เอสเอ็มอีในเครือข่ายที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้จับมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงินที่เหมาะสมสำหรับเอสเอ็มอีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม การร่วมให้ความรู้จัดหลักสูตรอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาตลาดการค้า ตลอดจนการขยายเครือข่ายเอสเอ็มอีที่แข็งแกร่งเพื่อเกื้อกูลด้านทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต  และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้ร่วมกันจัดงาน “SCB SME Fest : Fashion Health and Beauty” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 180 ร้านค้า ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม พร้อมทั้งจัดเวทีสัมมนาระดมผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับเอสเอ็มอีและผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 มิ.ย. 60 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 

 

ทางด้านดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเป็นเครือข่ายเอสเอ็มอีหลักของไทยที่มุ่งพัฒนาเอสเอ็มอีทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยสมาพันธ์ฯ จะทำหน้าที่ในการประสานงานการช่วยเหลือสนับสนุนเอสเอ็มอีจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเอสเอ็มอีในทุกด้าน การจัดงานครั้งนี้นับเป็นการสร้างโอกาสให้กับเอสเอ็มอีไทยที่จะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์กลุ่มแฟชั่น  สุขภาพ และความงาม ซึ่งเป็นเทรนด์ที่เป็นที่ต้องการของประชาชนได้มีโอกาสสร้างรายได้ สร้างยอดขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆ สู่ประชาชน ขณะเดียวกันประชาชนก็จะได้จับจ่ายซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามที่ได้รับการคัดสรรในราคาพิเศษ  ทางสมาพันธ์ฯ หวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นช่องทางการตลาดและพัฒนาผู้ประกอบเอสเอ็มอีที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ ด้วยในงานนี้ยังมีกรรมการสมาพันธ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยร่วมกันให้ความรู้กับเอสเอ็มอีในงานครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ สมาพันธ์ฯ ยังมีแผนงานที่จะขยายการจัดงานไปในภูมิภาคต่างๆ อีกหลายครั้งในปีนี้ด้วย