D4S_4038

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ปั้นนักลงทุนคุณภาพรุ่นใหม่ ในหลักสูตร “SCBS Infinite Wealth Program” รุ่นที่ 4 (หลักสูตรสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกับ SCBS) ภายใต้แนวคิด “Change For The Future” ฉีกกรอบการลงทุนแบบเดิมๆ ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน จนบ่มเพาะนักลงทุนให้มีคุณภาพพร้อมลงมือปฏิบัติในสนามแข่งขันการลงทุนจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยพิธีเปิดโครงการได้รับเกียรติจากนางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดรุ่น 4 โดยมี ม..ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBS ให้การต้อนรับ และนายเรืองศักดิ์ ศรีวัฒนะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติบรรยายพิเศษหลักสูตร SCBS IWP 4 นี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน เข้าร่วมอบรมอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา 4 เดือน