1 เอสซีจี แถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยงบการเงินรวมก่อนสอบทานของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1/60 โดยมีรายได้จากการขาย 116,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากผลงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์ โดยเอสซีจีมีกำไรสำหรับงวด 17,386 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 31 มี.ค.60 มีมูลค่า
562, 170 ล้านบาท