มงคล

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนสินเชื่อ SMEs Transformation Loan "ส่งเสริมศักยภาพ SMEs ผู้เช่าพื้นที่โครงการตลาดต่อยอด AEC" กับนายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ ในนาม บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs พ่อค้าแม่ค้า ผู้เช่าในพื้นที่โครงการตลาดต่อยอด มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน นำสินเชื่อไปใช้ปรับปรุง/ก่อตั้ง และพัฒนาศักยภาพ ดำเนินกิจการให้มีความเข้มแข็ง เติบโตไปสู่สนามการค้าระดับประเทศ และส่งออกสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายมงคล กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ SMEs คนตัวเล็ก/รายย่อย ให้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการลงทุนปรับปรุงแหล่งค้าขาย รวมถึงเช่าพื้นที่ หรือต้องการเงินทุนเพื่อหมุนเวียนในกิจการ ปรับปรุง ขยายร้าน เสริมสภาพคล่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ SMEs Transformation Loan อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี บสย.ค้ำประกัน ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ระยะเวลากู้ 7 ปี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ โดยตลาดต่อยอดจะได้คัดกรองผู้ประกอบการที่สนใจเข้ารับคำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจและโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบี้ยต่ำ ร่วมผลักดันผู้ประกอบการที่ต้องการขยายการค้าเพื่อส่งออก ตลอดจนสนับสนุนการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทำแผนธุรกิจ และการเติมเต็มความรู้ ติดอาวุธให้ SMEs ติดปีก ซึ่งคาดว่าจะผลักดันผู้ค้าให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนกว่า 500 ราย เป็นจำนวนเงินกว่า 1,000 ล้านบาท เกิดการจ้างงานเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในประเทศกว่า 1,500 ราย สามารถขยายการส่งออกได้เป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในโครงการตลาดต่อยอด ยังได้จัดให้มีศูนย์ SMEs Solution เป็น One Stop Service จากความร่วมมือประชารัฐทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพันธมิตร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ (วว.) กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ไปรษณีย์ไทย สถาบันการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี พร้อมเปิดบริการให้คำปรึกษาแนะนำ การอบรมต่อยอดธุรกิจ การทำธุรกรรมด้านต่าง ๆ โดยแต่ละหน่วยงานจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการและใกล้เคียง

ด้านนายโสมพัฒน์ กล่าวว่า บริษัท ตลาดต่อยอด เออีซี จำกัด ได้รับโอกาสอันดี จาก ธพว. ที่ให้ความสนับสนุนและร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้โอกาสร้านค้าผู้เช่าภายในโครงการตลาดต่อยอดที่มีแผงร้านค้ากว่า 2,500 ร้านค้า ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งโครงการประกอบด้วย 9 อาคาร บนพื้นที่ 150 ไร่ พื้นที่ให้เช่า 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตลาดกลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียนที่รวบรวมสินค้าบริการหลากหลายครบครันจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศ สินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ การค้าส่ง การค้าปลีก ผู้นำเข้า ส่งออก ผู้ขายสินค้าออนไลน์ ส่งเสริมให้กับธุรกิจในทุกระดับได้ค้าขายในระดับประเทศ และ นานาชาติ สอดรับกับการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการคมนาคมขนส่งที่สะดวกเป็นเส้นทางเชื่อมโยงทุกภูมิภาคของประเทศ ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก โดยคาดว่าจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการประมาณ เดือนเมษายน 2561

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกสินค้า มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสต็อกสินค้า หรือซื้อวัตถุดิบในการผลิตเป็นจำนวนมาก หากลดข้อจำกัดด้านเงินทุนหมุนเวียนให้ไม่สะดุด จะสามารถทำให้ธุรกิจลื่นไหล และยังได้มีโอกาสรับการช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆ ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และขยายผลไปยังการยกระดับให้สินค้าและธุรกิจ SMEs ไทย เข้าสู่สนามการค้าระดับประเทศ สร้างผลผลิตไปจำหน่ายยังตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย