158B513B-01FD-4BA3-A984-A3FE42F1B289

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bankโดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและพนักงาน ยกทัพลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าในงาน Mini Thailand Weekณ นครย่างกุ้ง และเมืองพะโค ประเทศเมียนมา จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยการเดินทางมาครั้งนี้มุ่งหวังยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ให้สินค้าไทยเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ พร้อมกระจายการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสำรวจความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำกลับไปประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด ช่วยให้การขยายตลาดสินค้าไทยสู่เมียนมา ทำได้ง่ายในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้