C29E5287-AFCC-4A84-A4C1-C59B877EEDDA

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. เชิญชวนร่วมงาน SME TRANSFORM #พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SMEsไทยสู่สากล โดยธนาคารร่วมเปิดบูธให้บริการรับคำปรึกษาแนะนำและบริการแหล่งเงินทุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยถูก เพียง 1% 3% 4% พร้อมยกทัพรถม้าเติมทุนให้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ โซนการเงินเสริมแกร่ง อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี