3FD58638-3ED4-4856-AC74-D8D71F5654A2

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ SME Development Bank พร้อมทีมงานลงพื้นที่สำรวจการค้าขายสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักร พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงแหล่งเงินทุนธนาคาร ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการ SMEs เติบโตต่อไป โดยมี ผศ.ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร ให้เกียรตินำเยี่ยมชมกิจการ ณ ตลาดนัดจตุจักร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560