pt_150660_sme d show

 

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bankหรือ ธพว.)เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจึงเชิญชวนลูกค้าธนาคารผู้ประกอบการ SMEs หน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคผ้าอ้อมสำเร็จรูป (เด็ก/ คนชรา) ผ้าอนามัยเครื่องนุ่งห่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ หรือสมทบทุนบริจาคผ่านชื่อบัญชี กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ธพว.ธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 172-0-09673-2      สาขาซอยอารีย์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 4 ส.ค. 2560 ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower ติดสถานนีรถไฟฟ้าอารีย์

โดย ธพว. พร้อมจัดขบวนคาราวานนำร่องลงพื้นที่แรกภาคอีสานเพื่อบรรเทาทุกข์ลำเลียงสิ่งของอุปโภคและบริโภคนำแจกจ่ายในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในวันที่     7 ส.ค. 2560 ผู้ที่สนใจร่วมลงพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดการบริจาคเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357