unnamed (1)

 

นายสมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย    ( ธพว. หรือ SME Development Bank )  นำทีมผู้บริหารธนาคาร พร้อมคณะอุตสาหกรรมจังหวัดเลย      ลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ SMEs ลูกค้าธนาคาร นายธนกร พวงมีศรี เจ้าของกิจการ บริษัท พีเอสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วน ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป วัสดุมุงหลังคาเหล็ก และ      นายธีรวัฒน์ บรรจงเลี้ยง เจ้าของกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธิติรัตน์แบรนด์แอนด์วอเตอร์ ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สนับสนุนเติมเต็มความรู้และความต้องการของลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์ต่อไป เมื่อเร็ว ๆ นี้