C2AA6D5F-3D3F-427D-8D40-FA4A843E684E

วันนี้ (20 ธันวาคม 2560 ) นายพสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ คณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 16 ตอกย้ำภารกิจสำคัญในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนา พร้อมมุ่งมั่นเคียงข้างผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีพิธีสักการะพระพุทธพัฒนมหาโภคทรัพย์ไทยเสริมสิริมงคล ฟังธรรมบรรยาย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ SME Development Bank สำนักงานใหญ่