SME Development Bank ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ในโครงการ “๑๕,๙๙๙ ดอก1

 

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) พร้อมด้วย คณะกรรมการธนาคาร นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ และ ผู้บริหาร ร่วมส่งมอบดอกไม้จันทน์ในโครงการ “๑๕,๙๙๙ ดอก ร้อยดวงใจดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจถวายพ่อหลวง” จำนวน ๕,๐๐๐ ดอก ให้แก่ นางกนกรัตน์ พันธ์นรา ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพญาไท เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐   โดยได้รับการสนับสนุน ร่วมมือร่วมใจในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จากผู้บริหารธนาคาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ประกอบการ และประชาชนจิตอาสา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ สำนักงานใหญ่ SME Development Bank เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐