sricha

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA ผู้เชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เปิดเผยว่า “ผลประกอบการ      ไตรมาส 1 ของปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการและรับเหมาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 471 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167% จากรายได้ไตรมาส 1 ของปี 2559  ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้ 176  ล้านบาท ด้านกำไรสุทธิของไตรมาส 1 ปีนี้เติบโตขึ้น 165% เป็นกำไรสุทธิรวม  19.40 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 29.79 ล้านบาท ขณะนี้ บริษัทฯ มีปริมาณงานในมือประมาณ 400 ล้านบาท ทั้งจากงานภายในประเทศและงานต่างประเทศที่มาดากัสการ์ จะรับรู้รายได้ภายในปีนี้

 

 

นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันและปิโตรเคมีที่ปรับตัวดีขึ้น ทำให้แนวโน้มการลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ประธานาธิบดีคนล่าสุดของสหรัฐฯ มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะมุ่งเน้นการใช้พลังงานหลักอย่างก๊าซและน้ำมัน ทำให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจะกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง

 

 

ขณะที่ในปีนี้ บริษัทฯ กำลังเข้าร่วมประมูลงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการความเชี่ยวชาญชำนาญและมีประสบการณ์ด้านการรับเหมาก่อสร้างงานโลหะ และถือได้ว่าบริษัทฯ  ยังเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ เมื่อต้องการโรงงานที่ได้คุณภาพ และส่งมอบงานตรงตามกำหนดเวลา ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการประมูลหลายโครงการ มูลค่าร่วม 1,000 ล้านบาทซึ่งจะเริ่มงานในปีนี้ โดยที่ยังไม่รวมงานที่จะประมูลในปีนี้ แต่เริ่มงานปี 61 อีกกว่า 1,000 ล้านบาท อนึ่ง ทางบริษัทฯกำลังอยู่ในการดำเนินการเจรจาเบื้องต้นอีก 4 โครงการขนาดใหญ่ (ทั้งในประเทศและนอกประเทศ) ซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นในปลายปี 61 เป็นต้นไป