ดร สันติ

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)เป็นทรัสต์กองแรกที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 23 ธ.ค. 59

 

 

SRIPANWA เสนอขายหน่วยทรัสต์จำนวน 200,183,000 หน่วย สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SPWPF)เพื่อสับเปลี่ยนหน่วยทรัสต์กับหน่วยลงทุนของSPWPF ในอัตรา 1 ต่อ 1 ระหว่างวันที่ 25 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 และอีกจำนวน78,881,000 หน่วย สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนSPWPF ระหว่างวันที่ 25, 28-29 พ.ย. 59 ในราคาหน่วยละ 10.80 บาท และจำนวนที่เหลือจากการเสนอขายผู้ถือหน่วยลงทุนSPWPF สำหรับผู้มีอุปการะคุณของเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการะคุณของผู้จัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 59 ในราคาหน่วยละ 10.80 บาท โดยมีบริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ เป็นทรัสตี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์

 

 

SRIPANWA ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบกิจการโครงการโรงแรมศรีพันวาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2โดยส่วนที่ 1 SRIPANWA จะได้รับโอนมาจากSPWPF ประกอบด้วยบ้านพักแบบวิลล่าหรูหรา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Villa)  38 ยูนิต คิดเป็นห้องพัก 53 ห้อง  และห้องพักโรงแรมระดับหรูหรา พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว (Pool Suite East) 7 ห้อง และส่วนที่ 2 ประกอบด้วยห้องพักระดับหรูหราภายในอาคาร เดอะฮาบิตะ(The Habita) 30 ห้อง และบ้านพักตากอากาศแบบวิลล่าระดับหรูหรา X29 1 หลัง 3 ชั้น 5 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว

 

 

ด้านนายวรสิทธิ อิสสระ ประธานกรรมการ บริษัท ชาญอิสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด เปิดเผยว่าSRIPANWA ลงทุนในกรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ประกอบโครงการโรงแรมศรีพันวาส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ซึ่งถือว่าเป็นโครงการโรงแรมระดับหรูหรา ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ใน จ. ภูเก็ต โครงการโรงแรมศรีพันวา มีความโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลที่ตั้ง ซึ่งอยู่บนพื้นที่ชายหาดส่วนตัวปลายสุดของแหลมพันวา ความหรูหราของโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม และการใส่ใจดูแลและบริการ สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงแรมศรีพันวานั้น เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

 

 

ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ SRIPANWA 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มบริษัทชาญอิสสระ ถือหน่วยทรัสต์ 30.54% สำนักงานประกันสังคม ถือหน่วยทรัสต์ 22.26% และ บมจ. ไทยศรีประกันภัย ถือหน่วยทรัสต์ 1.22% โดยSRIPANWA มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี