นิตา ตรีวีรานุวัฒน์

นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) เปิดเผยว่า ผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 1/60 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 60 บริษัทฯ มีรายได้รวม 361.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 23.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 293.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 1.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น12.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรอยู่ที่ 0.93 ล้านบาท

 

โดยผลประกอบการในไตรมาสแรกของปีนี้ปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯสามารถรับรู้รายได้จากการเข้าลงทุนในบริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นการให้บริการรับเหมาก่อสร้างจำนวน 130.93 ล้านบาท รวมถึงในปัจจุบันบริษัทฯมีงานรับเหมาก่อสร้างน้ำมัน และแก๊สที่ลงนามในสัญญา อยู่ในระหว่างก่อสร้างและรอรับรู้รายได้จำนวน 528.97 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจรับเหมาอย่างต่อเนื่องในไตรมาสนี้ ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมดูดีขึ้น และที่สำคัญธุรกิจรับเหมาถือว่ามีทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณงานที่เข้ามามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นจากปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ออกมาในทิศทางที่เติบโตขึ้นได้” นางสาวนิตากล่าว