tasco

TASCO เด้งรับสุดตัว! สนองรับนโยบายรัฐบาลมาเลเซีย ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ Pan Borneo Project มุ่งพัฒนามาเลเซียตะวันออก บิ๊กโปรเจ็กต์ระหว่างปี 61-65 สร้างถนนยางมะตอยสายหลัก เดินหน้าจับมือพันธมิตรที่แข็งแกร่งในพื้นที่ ตั้งบริษัทร่วมทุน-สร้างคลังเก็บยางมะตอย มั่นใจช่วยผลักดันยอดขายยางมะตอยในปี 61

 

 

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ทิปโก้แอสฟัลท์ (TASCO) เปิดเผยถึงโครงการ Pan Borneo Project ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องระยะยาวตั้งแต่ปี (61-65) ที่รัฐบาลประเทศมาเลเซียจะนำมาใช้ในพัฒนาประเทศโครงสร้างพื้นฐานในฝั่ง “มาเลเซียตะวันออก (East Malaysia)” โดยได้รวมเอางบประมาณในการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเข้าไว้ด้วยกัน

 

 

โดยเชื่อว่าโครงการ Pan Borneo Project จะผลักดันให้เกิดการใช้งานยางมะตอยในมาเลเซียตะวันออกเพิ่มขึ้นอีกกว่าเท่าตัวจากปกติมีการใช้งานยางมะตอยเฉลี่ยประมาณ 80,000-90,000 ตันต่อปี ดังนั้นบริษัทฯ จึงจะใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยการลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) แห่งใหม่ชื่อ Borneo Asphaslt Sbn Bhd ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Kemaman Bitumen Company Sdn Bhd (KBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TASCO ที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นยางมะตอยของ TASCO ในประเทศมาเลเซียและ Senari Synergy Sdn Bhd (Senari) ซึ่งเป็นเจ้าของท่าเรือและคลังน้ำมัน จะช่วยในเรื่องการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ใช้ยางมะตอยท้องถิ่นในพื้นที่ “มาเลเซียตะวันออก” โดยที่ KBC จะถือหุ้น 50% และอีก 50% ถือโดย Senari โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ริงกิตมาเลเซีย (ประมาณ 78 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทลูกแห่งใหม่นี้ (Borneo Asphaslt Sbn Bhd) จะทำหน้าที่ตัวแทนจำหน่ายและจัดสร้างคลังเก็บยางมะตอย ขนาด 4,000 ตัน

 

 

อีกทั้งโครงการ Pan Borneo Project จะช่วยผลักดันให้ยอดขายยางมะตอยสำหรับตลาดต่างประเทศ ในปี 2561 เป็นไปตามแผนที่วางเป้าหมายไว้ เช่นเดียวกับแผนในการลงทุนสร้างคลังและโรงงานผลิฅยางมะฅอยในประเทศในภูมิภาคเอเซียฅะวันออกเฉียงใฅ้ภายในปี 60 นายชัยวัฒน์กล่าว