ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์

 

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ก้าวสู่ปีที่ 12เติบโตต่อเนื่อง มุ่งเดินหน้าพัฒนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล เล็งเตรียมขยายเวลาซื้อขายทองคำล่วงหน้าพร้อมเปิดซื้อขาย TFEX Gold-D และรับหุ้นเป็นหลักประกันสำหรับการซื้อขายใน TFEX รวมทั้งเร่งขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และล่าสุดเปิดตัวโครงการ TFEX Trading Challenge เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในสินค้าของTFEX

 

 

ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ TFEX ได้เปิดดำเนินงานเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบัน TFEX ได้มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่ขนาดของตลาด ปริมาณธุรกรรมและจำนวนผู้ลงทุน รวมถึงยังมีการพัฒนาสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมทั้งสินค้าอ้างอิงที่เป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์ โดยปี 2559 TFEX มีสินค้าที่ซื้อขายทั้งหมด 8 ประเภท มีจำนวนบัญชีผู้ลงทุน 129,284 บัญชี มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งปีที่ 69.58 ล้านสัญญา หรือเฉลี่ยที่ระดับ 285,189 สัญญาต่อวัน และมีสถานะคงค้างที่ 1,919,913 สัญญา ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอนุพันธ์โลกแล้ว TFEX มีธุรกรรมการซื้อขายอยู่อันดับ 27 สูงขึ้นจากอันดับ 32 ในปี 2558 (ข้อมูลจาก Futures Industry Association (FIA) ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการอนุพันธ์ทั่วโลก)

 

 

ในช่วงที่ผ่านมา แม้ TFEX จะมีการเติบโตที่น่าพอใจระดับหนึ่ง แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดการเงินซึ่งถูกขับเคลื่อนมาจากนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ ส่งผลให้วิถีการทำธุรกิจและพฤติกรรมของผู้ลงทุนเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ จากทางการยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่งผลต่อการลงทุนทั่วโลก เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ TFEX ต้องมีการเร่งพัฒนาเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดย TFEX ได้ให้ความสำคัญกับการขยายธุรกิจด้วยสินค้าและบริการใหม่ ๆ เพื่อสร้างสมดุลด้านรายได้และสร้างฐานผู้ลงทุนใหม่ การใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดและการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอนุพันธ์เพื่อให้เข้ากับ Lifestyleและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้น

 

 

ในปี 2560 นี้ TFEX จะปรับปรุงการดำเนินงานโดยขยายเวลาการซื้อขายทองคำล่วงหน้าไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเพื่อให้สอดคล้องกับตลาดสำคัญของโลก ควบคู่กับการเปิดการซื้อขาย TFEX Gold-D ซึ่งเป็นการซื้อขายทองคำที่มีการส่งมอบจริงและผู้ลงทุนสามารถเลื่อนรับมอบส่งมอบในวันทำการถัดไปได้ นอกจากนั้น ในช่วงไตรมาส 3 ผู้ลงทุนยังสามารถใช้หุ้นวางเป็นหลักประกันในการซื้อขายอนุพันธ์ได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนของผู้ลงทุนจากเดิมที่ต้องใช้เงินสดเท่านั้น

 

 

“นอกจากนี้ TFEX ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้ลงทุนให้มีความเข้าใจการใช้สินค้าในตลาดอนุพันธ์ โดยล่าสุด TFEX ได้ร่วมกับชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจัดทำโครงการTFEX Trading Challenge 2017 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในการซื้อขายอนุพันธ์จากสถานการณ์จริงให้แก่ผู้ลงทุน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านอนุพันธ์มาให้ความรู้และติวเข้มด้านเทคนิคการซื้อขายสำหรับผู้เข้าแข่งขันตลอดโครงการ นับเป็นครั้งแรกที่แข่งขันด้วยพอร์ตจริงของผู้ลงทุน ตลอด 3 เดือนเต็ม ชิงเงินรางวัลและทัศนศึกษาต่างประเทศ”ดร. รินใจ กล่าว

 

 

ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการ “TFEX Trading Challenge 2017 เรียนรู้เข้ม เติมเต็มประสบการณ์ ผ่านสนามเทรดจริง” ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-25 ส.ค. 2560 พร้อมอบรมและแข่งขัน มิ.ย.-ส.ค. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่www.TFEX.co.th/TradingChallengeสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999