นพ. บุญ วนาสิน

 

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เปิดเผยว่า จากที่บริษัทฯ ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณา โดยอยู่ระหว่างการรออนุมัติไฟลิ่งและคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขในสัญญาดำเนินการโครงการใหม่ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในไตรมาส 2/60 โดยโครงการดังกล่าวอาจมีสาระสำคัญและอาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยไว้ในเอกสารประกอบการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเตรียมเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการธุรกิจดังกล่าว ในแบบไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.

 

 
“เราอยู่ระหว่างการเจรจาโครงการใหม่ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้ แล้วจึงจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่สาธารณชน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน จึงส่งผลต่อช่วงเวลาที่คาดว่าจะเสนอขายหุ้น IPO และการเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องขยับไปประมาณไตรมาส 3-4 ของปีนี้ จากเดิมที่คาดว่าอยู่ในช่วงไตรมาส 2 ปีนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าแผนลงทุนโครงการในอนาคตต่าง ๆ ตามที่เปิดเผยข้อมูลในแบบไฟลิ่งเพื่อการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน” นพ.บุญ กล่าว

 

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 849.08 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 849.08 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 764.08 ล้านบาท โดยหุ้น IPO ของ THG จะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 10.01 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้