tpark

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด  (TPARK) ผู้นำด้านการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และคลังสินค้าคุณภาพสูงของประเทศไทย ได้ร่วมจัดพิธีลงเสาเอกคลังสินค้าอาคารใหม่ ในโครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยโครงการ TPARK แหลมฉบัง 2 นี้พัฒนาขึ้นตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit ให้แก่บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศสำหรับที่อยู่อาศัยและการพาณิชย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ จะใช้รองรับการจัดเก็บสินค้าเครื่องปรับอากาศสำเร็จรูปจากการเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อการส่งออก และการจำหน่ายในประเทศของไดกิ้น  โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 15,410 ตารางเมตร และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าดำเนินงานภายในสิ้นปีนี้