คุณกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (TPCH) เปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า 475.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192.67 ล้านบาท หรือ 68.1% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายไฟฟ้า 283.06 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 104.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.02 ล้านบาท หรือ 28.3% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ  81.46  ล้านบาท โดยได้รับปัจจัยบวกจากโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันจำนวน  5  แห่ง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG ) และโรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP)
  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพัฒนา ประกอบด้วย 1.โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน กำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นขนาด 23 เมกะวัตต์ โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในระบบ  Adder 2.โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 1 ,TPCH 2 และ TPCH 5 กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นขนาด 26.1 เมกะวัตต์ โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในระบบ Feed-in Tariff (FiT) 3. โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน สยาม พาวเวอร์ (SP) กำลังการผลิตติดตั้ง ขนาด 9.5 เมกะวัตต์ โดยจําหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้านครหลวงในระบบ Feed-in Tariff  (FiT) ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล สตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิตเสนอขาย 9.2 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะจําหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในไตรมาส 4/2560
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงวางเป้าหมายกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าชีวมวลภายในปี 2563 ไว้ที่ 200 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังมีความสนใจการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในหลายรูปแบบ เพื่อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตามแผนการเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย