คุณเชิดศักดิ์-TPCH-1

นายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง (TPCH) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลพัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างคาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยและเตรียมจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) ได้ในไตรมาส 2/60 และไตรมาส 3/60 ตามลำดับ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

 

อีกทั้งภาครัฐมีนโยบายเปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน SPP-Hibrid Firm  300 MW และ VSPP-Semi Firm 289 MW กำลังการผลิตรวม 589 MW ในปีนี้ ซึ่งนโยบายพลังงานทดแทนนี้ ส่งผลดีกับกลุ่มโรงไฟฟ้าชีวมวล และเป็นโอกาสช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 63  สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน บริษัทมีความพร้อมในการยื่นเอกสารคำร้องและข้อเสนอขอขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะวัตต์ ให้แก่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่จะมีการประกาศเปิดรับเรื่องในเร็วๆนี้ ตั้งเป้าหมายมีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนกำลังการผลิตทั้งสิ้น 50 MW ภายในปี 63  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าในต่างประเทศนั้น บริษัท มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปป ลาว ซึ่งขณะนี้ได้ให้บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ เสบั้งเหียน 1 แขวง สะหวันนะเขต สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 52.10 MW คาดว่าจะได้รับผลสรุปรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการประมาณ เดือนส.ค. 60

 

 

โดยแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 2/60 คาดว่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นตามจำนวนโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบันมีจำนวน 59 เมกะวัตต์ โดยมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 4 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน (PTG)  โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์1 (TPCH1) โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์2 (TPCH2) โรงไฟฟ้าชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์5 (TPCH5) และโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จำนวน 1 โครงการ คือ โรงไฟฟ้า สยาม พาวเวอร์ (SP)

 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและในอาเซียน พัฒนาและดำเนินงานด้านธุรกิจพลังงาน เพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอีกด้วย

 

 

สำหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/60 บริษัทฯ มีรายได้รวม 235.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 78.43% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 132.17 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 63.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.63 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 104% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ  31.29  ล้านบาท  โดยได้รับปัจจัยหนุนจากโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) ได้เรียบร้อยแล้วในปัจจุบันจำนวน  4 แห่ง ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG )