050BC7CA-DF7C-4F7E-AF44-D0454820DE17

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 1,092 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 62.50% จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 672 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 208.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.44% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 201.17 ล้านบาท เนื่องจากรับรู้รายได้จากการเดินเครื่องจำหน่ายไฟเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เพิ่มมากขึ้น
โดยปัจจุบันมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ COD อยู่จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีวมวลช้างแรก ไบโอเพาเวอร์ (CRB) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ เอ็นเนอยี่ (MWE),โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP) ,โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG ) โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์
“บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีกทั้งสิ้น 49 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาอีกทั้งสิ้น 10 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 119 เมกะวัตต์ ส่วนกำลังการผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 200 เมกะวัตต์ ภายในปี 2563 ปัจจุบันก็ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ส่วนรายได้ก็เพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อน” นางกนกทิพย์ กล่าวนอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.0563 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 เดือนพฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแผนที่จะเดินทางไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้กับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักลงทุนได้เข้าใจแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นอีกด้วย
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับหุ้น TPCH โดยระบุว่าราคาหุ้น Underperform ซึ่งสะท้อนกำไรสุทธิปีก่อนที่พลาดเป้า รวมทั้งผลกระทบจากค่าใช้จ่ายพิเศษ แต่คาดว่าในช่วง 2 ปีข้างหน้าผลประกอบการจะสดใส นอกจากนี้ยังคาดว่า PE ในปีนี้จะลดลงเหลือ 16 เท่า และ 11 เท่า จากปีก่อนที่ 24 เท่า จึงแนะนำซื้อลงทุนระยะยาว โดยให้ราคาเป้าหมายไว้ที่ 20 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะร่วมประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้า VSPP Semi-Firm จากโควต้ารับซื้อทั้งหมด 280 เมกะวัตต์ และมีโอกาสผ่านคุณสมบัติโครงการรับซื้อไฟฟ้าขยะ 8 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่าทางการจะประกาศผลในต้นไตรมาส 2/2561 ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ