C1B21D0F-C7EE-4246-AC70-11516719E7CA

นายภาสิต ลี้สกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงานวางระบบท่อ ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานในอุตสาหกรรมพลังงาน และปิโตรเคมี และธุรกิจพัฒนาโครงการและการลงทุน เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้าเดินเกมรุกเพื่อนำบริษัทฯก้าวสู่การเป็นผู้นำเพื่อการเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and Infrastructure) ในอุตสาหกรรมพลังงานและโครงสร้างสาธารณูปโภค ที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยภายในปี 2562 นี้ จะนำพาให้ TRC บรรลุเป้าหมายทั้งในเรื่องยอดรายได้ 10,000 ล้าน ควบคู่การพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ซึ่ง ณ ขณะนี้ TRC ได้ขยายธุรกิจโดยการลงทุนตั้งบริษัทเพิ่มขึ้นอีก 2 บริษัท เพื่อความมั่นคงในการประกอบธุรกิจ

“ ตอนนี้เราขยายการลงทุนโดยตั้งบริษัท TRC-UT ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการบริหารจัดการน้ำและเรายังร่วมทุนกับนักธุรกิจจีนจัดตั้ง บริษัท SHC เพื่อให้บริการด้านการจัดระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ทั้ง 2 บริษัทที่ TRC ขยายต่อยอดลงทุนเป็นธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ infrastructure ซึ่งจะสร้างความมั่งคงให้กับการประกอบกิจการของ TRC ต่อไปได้อย่างยั่งยืน ” นายภาสิต กล่าว

นอกจาก TRC ยังมีแผนที่จะเร่งพัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อคว้ารางวัลมาตรฐาน TQC แห่งชาติ (Thailand Quality Class) ให้ได้ภายในปี 2562 โดยกลยุทธ์พัฒนาทุนมนุษย์ เพื่อสร้างขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยมีฐานความเชื่อว่าพนักงานเป็นทรัพยากร หรือ ทุน ที่มีค่าที่สุดขององค์กร TRC จึงให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาบุคคลากร ทั้งหลักสูตรพัฒนาด้าน Soft Skills ต่างๆ และหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามสายงาน เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่เชี่ยวชาญ (Expertise) ในสายงานเฉพาะของตนเอง เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน และเพื่อให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจ และมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

“ TRC จะเสริมศักยภาพทีมงานของบริษัทฯ ให้นำออกมาใช้อย่างเต็มที ทั้งทักษะความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีเกิดพลังคิดบวก ซึ่งนั่นก็จะทำให้ TRC สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และทำให้ TRC เกิดนวัตกรรม แนวคิดใหม่ๆ ที่จะสามารถพัฒนาการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ว่าภายในปี 2562 ยอดขายทะลุ 10,000 ล้านบาท และพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องให้ได้ไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อคว้ารางวัลมาตรฐาน TQC ” นายภาสิต กล่าวทิ้งท้าย